Behandelingen

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Orthodontie – Beugels
Implantaten

Tanden bleken

Esthetische tandheelkunde

Mondzorg voor ouderen

Gebitsreiniging

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 150 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 10 werkdagen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, vertelt de tandarts u onder andere over:

Eventuele extra behandeling
Verwachtte resultaten
Risico’s behandeling
Aantal behandelingen
Duur behandeling
Kosten behandeling

Onze kennis en kwaliteit is gewaarborgd

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar onze collegae voor onder meer Kaakchirurgie / maxillo faciale prothetiek.

× Whatsapp