Behandeling onder narcose

Behandeling onder narcose
Pijnloze behandelingen
Géén wachtlijst

Narcose tandarts

Bij ons kunt u terecht voor een tandarts behandeling onder volledige narcose als u dat wenst. U krijgt een roesje die u in ademt en daarna bent u onder narcose. U voelt en merkt u niets van de behandeling die uitgevoerd wordt. Wij hebben gespecialiseerde angst tandartsen en werken samen met ervaren anesthesiologen. Wij staan voor pijnloze behandelingen, nemen rustig de tijd voor u, leggen u rustig uit wat er gaat gebeuren en wij voeren geen onverwachte handelingen uit daarnaast nemen wij de tijd om te luisteren. Onze patiënten geven aan na een behandeling met een van onze angst tandartsen minder bang te zijn voor de tandarts. Dit is het mooiste compliment wat wij kunnen krijgen.

Bijna de helft van de Nederlandse volwassenen geeft aan het niet prettig te vinden om naar de tandarts te gaan en wat zenuwachtig te zijn. Angst wegnemen zit soms in kleine dingen: uitleggen wat er gaat gebeuren, geen onverwachte handelingen uitvoeren en tijd nemen om te luisteren. Daarnaast is het natuurlijk prettig als u bang bent voor verdoving of niets van de behandeling wilt merken dat u onder narcose kunt.

 • U heeft géén doorverwijzing nodig bij ons
 • Wij hebben géén wachtlijst
 • Duidelijk en professioneel proces
 • Behandeling onder narcose mogelijk bij bijna alle behandelingen
 • Altijd eerst een kostenoverzicht en behandelplan
 • Wij kijken altijd of uw zorgverzekering de narcose kan vergoeden

Wilt u meer informatie over een tandarts behandeling onder narcose of een afspraak?
Bel ons op 0546-825910 of vul het onderstaande formulier in.

Het proces bij een behandeling onder narcose

Laten we als eerst u gerust stellen. U hoeft zich niet te schamen als u een tandartsbehandeling onder narcose wilt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goede mondzorg kan hebben, ook wanneer je angst voor de tandarts, naalden of  een kokhalsreflex hebt. Wij helpen u graag. Hier leggen we graag het proces uit over een tandartsbehandeling onder gehele narcose of anesthesie.

Tijdens de intake afspraak;

 • Zal er géén behandeling uitgevoerd worden.
 • Bekijken we het probleem door met u in gesprek te gaan en met een spiegeltje in uw mond te kijken.
 • Maken we een behandelplan.
 • Bekijken we of de kosten van de narcose vergoed kunnen worden door uw verzekering.
 • Indien de kosten vergoed worden dan vragen we een machtiging aan.
 • U krijgt een overzicht van de kosten.
 • U kunt hierna beslissen wat u wilt.

Voor de behandeling

 • U vult de medische vragenlijst in
 • U leest de informatie ter voorbereiding

Wilt u meer informatie of een afspraak?
Bel ons op 0546-825910 of vul het onderstaande formulier in.

Onze specialisten kunnen u helpen

Bel ons team op of vul het formulier volledig vrijblijvend in. Eén van onze specialisten neemt dan contact met u op om uw klachten te bespreken en om eventueel een afspraak te maken.

Telefoonnummer
0546-825910

  Behandelingen onder narcose

  Een tandarts behandeling onder narcose kunt bij bijna alle behandelingen ondergaan;

  • reguliere tandartsbehandeling onder narcose
  • tanden of kiezen trekken onder narcose
  • gebitsrenovatie onder narcose
  • van eigen tanden of kiezen naar kunstgebit onder narcose
  • Kroon of brug plaatsen onder narcose
  • Implantaten onder narcose
  • wortelkanaalbehandeling onder narcose
  • tandartsbehandelingen voor kinderen onder narcose
  • vullingen aanbrengen onder narcose

  Extra informatie die u kan helpen

  Onder algehele anesthesie of narcose behandeld worden bij de tandarts
  Het woord anesthesie kan herleid worden naar het oude Grieks en betekent letterlijk vertaald “niets voelen”. Het is de wetenschap die zich bezighoudt met het niet laten voelen van “chirurgische prikkels” aan patiënten die chirurgische prikkels toegediend krijgen.

  Anesthesie kan lokaal/regionaal of algeheel toegepast worden. Bij een lokale/regionale techniek wordt een lokaal anestheticum in het weefsel geïnfiltreerd of in de buurt van een of meerdere zenuwen die een bepaalde regio van het lichaam verzorgen. Bij algehele anesthesie of narcose wordt de patiënt volledig buiten bewustzijn gemaakt door het verdoven van de hersenen door toedienen van intraveneuze anesthetica of dampanesthetica via de longen. Met uitzondering van lokale anesthesie vallen alle vormen van anesthesie onder het domein en verantwoordelijkheid van de anesthesioloog.

  Het toedienen van anesthetica door niet opgeleide personen zonder beschikking over de juiste kennis, apparatuur en/of hulpmiddelen kan levensgevaarlijk zijn – denk bijvoorbeeld aan Michael Jackson die thuis anesthetica toegediend kreeg van een cardioloog – maar onder de leiding van een anesthesioloog met de juiste apparatuur en spullen is het toedienen van narcose zeer veilig en niet schadelijk. Narcose gerelateerde risico’s liggen in die orde van grootte dat het gevaarlijker is om met de auto naar de kliniek toe te rijden dan het ondergaan van narcose in de kliniek. Sommige mensen kunnen wel kortdurend iets vergeetachtiger zijn dan normaal. Dit is, als het al optreedt, altijd kort en voorbijgaand van aard.

  Binnen de verschillende specialismen van de gezondheidszorg is de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) bij uitstek de vakvereniging die haar domein het meest heeft geprotocolleerd en voorzien van richtlijnen. De werkwijze wordt vergeleken met de luchtvaart, waar ook alles zo veel mogelijk volgens vaste patronen wordt uitgevoerd om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Er zijn dus vrij strenge richtlijnen waar elke anesthesioloog en anesthesiepraktijk aan dient te voldoen, met name ook in de setting buiten het ziekenhuis. Alle richtlijnen en standpunten zijn makkelijk op te zoeken op de website van de NVA: www.anesthesiologie.nl.

  U wilt binnenkort misschien een behandeling onder laten uitvoeren. Hierbij willen wij u nuttige informatie geven over de narcose, mocht u de behandeling willen voortzetten.

  Planning van de behandeling:

  • Van de planningsafdeling zult u de datum van de behandeling doorkrijgen. De exacte tijd wordt 1 a 2 dagen van tevoren telefonisch aan u medegedeeld. U wordt verzocht om minimaal 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

  Voorbereidingen thuis voor de narcose:

   

  Op de dag van de behandeling gelden voor de narcose de volgende regels:

  • Behandeling voor 12.00u: dan mag u niet meer eten na 00.00u de avond tevoren.
  • Behandeling na 12.00u: dan mag u om 06.00u in de ochtend 1 beschuitje eten.
  • Tot 2 uur voor de operatie mag u alleen water of thee (zonder melk) drinken. Dus de overige dranken zoals koffie, melk of frisdranken mogen niet worden genuttigd.
  • U dient minimaal 6 uur voor de behandeling te stoppen met roken.
  • Als u al een partiële gebitsprothese heeft dan dient deze te worden verwijderd voordat de behandeling onder narcose wordt gestart.
  • Kunst of gel-nagels moeten op minimaal 1 vinger verwijderd zijn.
  • Nagellak moet minstens op 1 vinger verwijderd zijn.
  • Alle sieraden en piercings in de mond het liefst thuis al af doen

  Het niet opvolgen van deze adviezen kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid tijdens de behandeling onder narcose. Het is dus geheel in uw belang dat u zich strikt aan deze voorschriften houdt. De behandeling onder narcose zal, om u geen onnodige risico’s te laten lopen voor uw gezondheid, niet worden uitgevoerd als blijkt dat de voorschriften niet zijn nageleefd.

  De narcose:
  Hier volgt een korte uiteenzetting van de stappen die gevolgd zullen worden voor de behandeling onder narcose:

  De screening:
  Alvorens u onder narcose behandeld kunt worden dient u een uitgebreide medische vragenlijst in te vullen zodat de anesthesioloog uw gezondheidstoestand goed kan inschatten om zo de eventuele risico’s voor u zo laag mogelijk te houden. Zo nodig kunnen er ook aanvullende onderzoeken aangevraagd worden (denk aan een hartfilmpje of bloed laten prikken) of kan er aanvullende informatie opgevraagd worden bij uw huisarts of behandelende specialist.

  Pas nadat alle nodige gegevens binnen zijn en beoordeeld door de anesthesioloog kan er goedkeuring gegeven worden voor de behandeling onder narcose. Als de risico’s voor uw gezondheid te hoog blijken, dan kan het zijn dat de anesthesioloog de behandeling onder narcose afkeurt. U dient er rekening mee te houden dat dit ook bij u kan gebeuren.

  Monitoring:
  Vlak voordat u onder narcose gaat wordt u aangesloten aan de monitor. U krijgt stickers op de borst voor de hartritme controle, een bloeddrukbandje om die om de paar minuten de bloeddruk zal meten en een dopje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten.

  Pas nadat deze dingen aangesloten zijn kan de anesthesie starten.

  Inbrengen infuus:
  Omdat wij totaal intraveneuze anesthesie (TIVA)  toepassen dient er eerst een infuus ingebracht te worden. Dit betekent dat u een prikje zult krijgen in uw hand of onderarm en dat de anesthesiemiddelen rechtstreeks in uw bloedbaan zullen worden toegediend. Als u erg tegen het prikje opziet of angstig bent voor het prikje, dan kunt u als u dat van tevoren aangeeft een receptje meekrijgen om een speciale pleister op te halen bij de apotheek die de huid kan verdoven voordat het prikje wordt uitgevoerd. Als u dan de speciale pleister van tevoren ophaalt en de dag dat u behandelt wordt meeneemt naar de kliniek, dan zal de anesthesioloog de pleister bij binnenkomst op het juiste plekje op uw huid plakken.

  Narcosemiddelen:
  De middelen die wij gebruiken voor de narcose zijn de uiterst moderne, zeer kortwerkende middelen.  Deze middelen werken zo kort dat na het staken van de toediening u zeer snel weer wakker bent en zeer weinig kans hebt op het ervaren van vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.

  De narcose:
  Nadat alle monitoring is aangesloten zal via het infuus langzaam de narcosemiddelen worden toegediend. Dit kan een wat prikkend of brandend gevoel in de hand of in de arm geven. Dit kan geen kwaad en trekt vanzelf weer weg. Vlak voordat u wegdoezelt krijgt u nog een kapje voor met zuurstof. Daarna gaat u lekker slapen. Zodra de behandeling klaar is maken wij u weer wakker.

  Aangezien wij geheel niet met spierverslappers werken is het volledig uitgesloten dat u tijdens de behandeling wakker wordt maar niet kunt bewegen (zoals in sommige films). Hier hoeft u zich dan ook geheel geen zorgen over te maken.

  Bijkomen na de narcose:
  Nadat de behandeling klaar is wordt u wakker op de tandartsenstoel. Nadat u wakker bent wordt u met behulp van een rolstoel overgebracht naar een kamer waar u in een relaxstoel nog rustig even bij kunt komen. Uw begeleider of begeleidster mag bij u zijn totdat u voldoende bij bent gekomen om naar huis te gaan. De anesthesioloog zal regelmatig langs lopen om te bepalen of u daar klaar voor bent.

  × Whatsapp